Τι είναι το CDN και πως λειτουργεί;

Ένα δίκτυο διανομής περιεχομένου (CDN) είναι ένα κατανεμημένο δίκτυο διακομιστών (servers) που βοηθάει στην παράδοση περιεχομένου της ιστοσελίδας στους χρήστες μέσω του server που βρίσκεται πιο κοντά σε αυτούς.
 
Αυτό μειώνει την καθυστέρηση στην παράδοση και παρέχει μια πιο γρήγορη και αποτελεσματική εμπειρία στους επισκέπτες του website.

Όταν ένας χρήστης ζητάει να δει ένα κομμάτι περιεχομένου από ένα website, το CDN αυτόματα αναγνωρίζει τον πλησιέστερο στον χρήστη server και παρέχει το περιεχόμενο από αυτόν τον διακομιστή. Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται caching, όπου το CDN αποθηκεύει αντίγραφα του περιεχομένου στους διακομιστές του σε όλο τον κόσμο!

Τα CDN λειτουργούν διανέμοντας το φόρτο της παράδοσης περιεχομένου σε πολλούς servers, αντί να εξαρτώνται από έναν μόνο για να παραδώσουν όλο το περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας διακομιστής σταματήσει να λειτουργεί, το CDN μπορεί να ανακατευθύνει το φόρτο σε έναν άλλο διακομιστή, ώστε να διασφαλιστεί η παράδοση του περιεχομένου.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η βελτίωση της ταχύτητας αλλά και η αξιοπιστία της παράδοσης περιεχομένου της ιστοσελίδας στους επισκέπτες.
Προηγούμενο
Επόμενο